Parcelhuset

 

Idéen var at give vort ”trætte” parcelhus fra 1960 et tiltrængt arkitektonisk løft med gode materialer, at reducere det høje energiforbrug og i højere grad at skabe mere kontakt til himmellyset og den omgivende smukke have.


Det var vigtigt for os, at bevare og styrke de allerede mange kvaliteter som huset allerede besad. At være bevidste om balancen mellem at bevare de eksisterende kvaliteter og samtidig ikke have berøringsangst.

Vores mål var at anvende så få, men gode materialer, hvor stoflighed og patina var altafgørende.

Med en ny klimaskærm i smalle trælister fornyede vi det arkitektoniske udtryk og ved at fjerne det tunge udhæng fik vi en mere ”letaflæselig” og homogen bygningskrop. 


 Se flere billeder  


En udvendig efterisolering sammen med nye energiruder har bidraget med mindre energitab samt tilført passiv varme via nye store glaspartier, der også skaber såvel fysisk som visuel kontakt til uderummet.

Strategisk placerede ovenlysvinduer har skabt lys og luft i køkkenet og især i badeværelset, der er placeret i en ”lukket kerne” centralt i huset.

 

Med få virkemidler har vi forvandlet vort 60'er hus til et fremtidssikret hus, som modtog Nykredits Publikumspris i 2007 og Byfornyelsesprisen i Aarhus 2010. 

 

P L U S R O O M . D K  •  B E N N Y  E R N L U N D  J Ø R G E N S E N  •  A R K I T E K T