Kontakt

 

Kontakt mig, hvis du/I ønsker jeg skal se mulighederne i dit/jeres hus  -
eller ønsker et uforpligtende tilbud  på et skitseforslag:

Benny Ernlund Jørgensen

Arkitekt, cand.arch.

 

Web: Plusroom.dk

 

Mail: info@plusroom.dk


Telf:  25 14 47 55           


 

P L U S R O O M . D K  •  B E N N Y  E R N L U N D  J Ø R G E N S E N  •  A R K I T E K T