Plusroom

 

Med plads til familielivet, opvokset have og friheden til at sætte sit eget personlige præg er alle gode grunde til, at mange af os vælger at bo i et parcelhuskvarter fra 60'erne eller 70'erne.

Desværre fremstår mange af parcelhusene fra denne periode nedslidte, ofte udført i dårlige og utidssvarende materialer.


Det samme var tilfældet med vort eget parcelhus i Risskov fra 1960, som min familie og jeg købte i 2005. Samme år udskrev Bolius Videnscenter sammen med Realdania en landsdækkende idekonkurrence, hvor de søgte nye og visionære bud på istandsættelse af parcelhuse fra denne periode.

Til vort held vandt vi konkurrencen - en præmie, der realiserede ideen til virkelighed med forvandlingen af vort nedslidte og energikrævende hus til et "opdateret" hus med med godt indeklima og tidssvarende facadeudtryk.

Projektet blev samtidig startskuddet til Plusroom.dk , hvor jeg gennem mine egne erfaringer og faglige baggrund som arkitekt bidrager med skitseforslag til boligejere, der ønsker nye og kreative rammer til boligen -ideer der skabes ud fra individuelle ønsker, livsmønstre og økonomisk ramme.

 

 

P L U S R O O M . D K  •  B E N N Y  E R N L U N D  J Ø R G E N S E N  •  A R K I T E K T