ProcesSom udgangspunkt er alle projekter forskellige. Det er vigtigt for mig, at se og udnytte mulighederne i hvert enkelt hus - og samtidig bidrage med nytænkning i indretningen, materialerne og formen.
Gennem dialogen og registeringen skabes grundlaget for mine ideer, hvor individuelle behov og værdier omsættes til fysisk form gengivet i et skitseforslag. Projekterne formidler og illustrerer jeg oftest rummeligt i 3D, der erfaringsmæssigt giver den bedste formidling af mine forslag set fra ønskelige vinkler.
Farvelagt tegningsmateriale med en beskrivende tekst samles i en skitsemappe og danner tilsammen et godt fundament til den videre proces fra idé til virkelighed...
 

P L U S R O O M . D K  •  B E N N Y  E R N L U N D  J Ø R G E N S E N  •  A R K I T E K T