Projekter
Eksempler p om- og tilbygninger fra Plusroom.dk :

  Aage Bergsvej, Risskov - 2009   Solsortevej, Skanderborg - 2010
 
  
  Albjergvej, Oure - 2010             Solsikkevej, Risskov - 2011

  Sholt All, Silkeborg - 2010      Steen Blichers Vej, byhj - 2011
 

P L U S R O O M . D K   B E N N Y  E R N L U N D  J R G E N S E N    A R K I T E K T